TAX FREE

 • W naszych sklepach stacjonarnych umożliwiamy pełną refundacje VAT w 100%. 

 • Refundacje można odebrać w punkcie zakupu towaru w ciągu 10 miesięcy od dokonania zakupów.

 


 

Jak korzystać z systemu Tax Free?

 

I. Zakupy w sklepie stacjonarnym.


Wystarczy zrobić zakup za minimum 200zł i poprosić sprzedawcę podczas realizacji transakcji o wystawienie dokumentu Tax Free.

Podczas wystawiania dokumentu należy upewnić się co do poprawności danych takich jak:

 • Imię.
 • Nazwisko.
 • Adres.
 • Numer paszportu.
 • Czytelny podpis.
 • Forma zwrotu podatku (przelew lub gotówka).
 • Zgodność daty paragonu z datą wystawienia dokumentu Tax Free.

Do dokumentu Tax Free zostanie dołączony paragon wydrukowany przez sprzedawcę. Kompletny dokument należy zachować do chwili refundacji Tax Free.

 

II. Odprawa celna na granicy.

Podczas przejazdu przez granice Unii Europejskiej należy pokazać dla celnika nowo zakupione towary oraz powiązaną kompletną dokumentacje Tax Free wystawioną wcześniej przez sprzedawcę. Urzędnik zweryfikuje czy towary są w stanie nie naruszonym, tożsamość oraz poprawność dokumentów. 

Maksymalny czas na przekroczenie granicy z dokumentem Tax Free to ostatni dzień trzeciego miesiąca następującego po miesiącu dokonania zakupów.

Uwaga: Zniszczony dokument, nieczytelny podpis lub brak pieczęci celnika będzie powodować odmowe refundacji Tax Free.

 

III. Zwrot Tax Free.

Zrealizuj prawo do zwrotu podatku Tax Free dla podróżnych spoza Unii Europejskiej i odbierz zwrot podatku. Czas na odbiór zwrotu podatku VAT u sprzedawcy wynosi 10 miesięcy licząc od  ostatniego dnia miesiąca w którym zostały wystawione dokumenty Tax Free.

W Polsce zasady zwrotu VAT podróżnych reguluje ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz przepisy wykonawcze do ustawy - rozporządzenia Ministra Finansów. Ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług - Dział XII, rozdział 6, art. 126 - 130 (Dz.U. nr 54 poz. 535 z późn. zm). Więcej informacji można znaleźć na stronie urzędowej Służba Celna.

 

IV. WDT - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

 

Heljos umożliwia zakup towarów ze stawką vat 0% dla firm mających siedzibę poza granicami Polski i zarejestrowanych w Unii Europejskiej.

Aby skorzystać z takiej możliwości firma musi spełniać następujące warunki:

 • Siedziba poza granicami Polski.
 • Firma zarejestrowana w Unii Europejskiej.
 • Umowa dotycząca transakcji między stroną kupującą, a sprzedającą.
 • Dokumentacja potwierdzająca wywóz.
 • Posiadanie ważnego numeru VIES, dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, który jest nadawany przez Państwo członkowskie. 

 

Sprzedaż WDT można zrealizować jedynie gdy wysyłka odbywa się poza granice Polski na oficjalny adres firmy mieści się na obszarze Unii Europejskiej. Udostępniamy możliwość wystawienia dokumentu handlowego w walucie Euro.

 

 


Kontakt

 

Chcesz uzyskać szczegółowe informacje? Prosimy o kontakt.

 

e-mial: sklep@heljos.info 

phone: +48 83 344 70 47

 

Kontakt dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.

 

Śledź nas na Facebooku